Slotshaven


Et af Dronning Dorotheas lindetræer i Slotshaven


Slotshaven med Koldinghus i baggrunden

Intro

I 1547 anlagde Christians III’s dronning, Dronning Dorothea, en slotshave ved Koldinghus. Haven blev blandt andet anvendt til grøntsagsdyrkning. Slotshaven blev i 1847 solgt til udstykning. I dag går Jernbanegade på tværs af stykket, hvor haven engang lå.

Slotshaven, der strakte sig fra Staldgårdens sydmur ned til den nuværende Klostergade mellem Slotsgade og Munkegade, blev anlagt af Dorothea af Sachsen-Lauenburg/Dronning Dorothea i 1547 med inspiration fra renæssancehaver i Tyskland og Italien. Den sydligste del af haven kan oprindelig have været det tidligere Gråbrødreklosters have. Frederik 2. udvidede haven efter den store brand i den østlige del af Kolding i 1583. Også Christian 4. interesserede sig personligt for slotshaven, bl.a. gav han lensmanden ordre om at sende roser fra Koldinghus til København, men han sørgede også for, at haven kunne bruges til hoffets selskabelighed. Der anlagdes allerede 1596 en boldbane (tennisbane) i haven og i 1619-20 en beriderbane. I haven dyrkedes grøntsager, bl.a. kål, løg og rodfrugter, en lang række krydderurter, men også de mere sårbare agurk og melon, måske i en form for orangeri og mange frugttræer. Under krigene med svenskerne blev haven hærget og i årene efter krigene offer for misvækst. Haven blev helt omlagt ved militærets hjælp i slutningen af 1600-tallet. I begyndelsen af 1700-tallet blev haven udlejet til borgere i Kolding, men allerede i 1748 sat til salg. Jordstykket havde forskellige ejere, indtil kaptajn Høffding i 1847 købte næsten hele området med henblik på udstykning. Jernbanegade blev anlagt på tværs af haven, og hele området var bebygget inden år 1900.