Slotsgade 20, Haderslev


Slotsgade 20, Haderslev restaurering. Under restaureringen fandt man bag facaden et bindingsværkhus fra omkring 1577-80

Intro

Slotsgade 20 fremstår mod gaden som en klassicistisk bygning fra 1835. Men bag facaden gemmer der sig et bindingsværkshus fra omkring 1577-80 bygget af Philip Skiferdækker. Det var oprindelig et gavlhus. Det vil sige, at husets gavl vendte ud mod gaden...

Slotsgade 20 fremstår mod gaden som en klassicistisk bygning fra 1835. Men bag facaden gemmer der sig et bindingsværkshus fra omkring 1577-80 bygget af Philip Skiferdækker. Det var oprindelig et gavlhus. Det vil sige, at husets gavl vendte ud mod gaden. I forlængelse af gavlhuset blev tilføjet en bygning med markant fremspringende 1. sal mod gården. Etagen blev støtte af bjælker og udskårne knægte. Huset forfaldt og blev restaureret i 1976-80. Her fandt man meget interessante dekorationer, især de bemalede paneler fra midten af 1600-tallet. Huset rummer nu Louis Ehler’s store keramiksamling. ''Øl og skattefrihed til den dygtigste'' Philip Skiferdækker var i mange år en af landets dygtigste taglæggere. Han stammede fra Köln-området og kom til Haderslev omkring 1560. Det krævede stor håndværksmæssig snilde at lægge tag på tårne og spir. Det mestrede Skiferdækker, og i 1571 blev han ansat ved byggeriet af Hertug Hans’ nye slot i Haderslev. Her var han tilknyttet til sin død omkring 1610. Hertug Hans, der var yngre bror til Christian den Tredje, udstykkede det gamle slots grund og solgte grundene til sit ansete hoffolk. 1577 fik Philip Skiferdækker skøde på grunden Slotsgade 20, hvor han byggede sit hus. Hertugen satte stor pris på Skiferdækkers dygtighed og gav ham den næsthøjeste løn blandt håndværkere og hoffolk. Desuden fik han skattefrihed og fri øl-leverance til huset.