Slotsbanken (Vardehus II)


Vardehus ved Slotsbanken. Foto: Lars Chr. Bentsen, 2009. Museet for Varde By og Omegn

Intro

Vardehus blev i 1400-tallet nedbrændt af vrede Vardeborgere i protest mod Rigsrådets brandbeskatning. Det blev aldrig genopført, men udsigten fra voldstedet mod syd giver i dag et indtryk af det område, der omkransede det engang imponerende anlæg.

Vardehus ved Slotsbanken

I næsten lige linje, ca. 300 meter syd for Sct. Jacobi Kirke, ligger på sydsiden af Varde Å det store og velbevarede voldsted Vardehus (II). Udgravninger på voldstedet har vist, at det er opført engang i 1300-tallet. Det fik en forholdsvis kort levetid, idet det blev afbrændt af vrede Vardeborgere i 1439 som følge af Rigsrådets brandbeskatning. Det blev aldrig genopført. Der er fri adgang til voldstedet, og står man på toppen og kigger mod syd over engdragene, ser man det samme som man så for ca. 700 år siden, da borgen blev opført. Voldstedet ligger på sydsiden af Varde Å, og der kan parkeres lige nord for åen ved Torvegade-broen. På toppen har stået et stort, træbygget hus eller tårn, der har rummet de administrative funktioner i forbindelse med herredømmet over byen. Varde var i borgens funktionstid under fortsat tysk herredømme, dog efter 1296 under de holstenske grever.