Slotfelt


Slotfelt

Intro

Laden med det ”sjove” tag blev erhvervet af Schackenborg i 1879, og fungerer i dag som et formidlingscenter med fokus på Guldhornene, Møgeltønder, Schackenborg og Marsken.

Slotfeltladen blev formentlig bygget i 1870érne og blev erhvervet af Schackenborg i 1879. Laden blev brugt som en af driftsbygningerne under Schackenborg gods, og har været i brug indtil den nu gennemførte istandsættelse. Inden istandsættelsen var laden i en så dårlig forfatning at en istandsættelse ville være uforholdsmæssig dyr i forhold til dens funktion. Hvis laden alligevel skulle beholdes måtte den have en ny funktion - der blev derfor taget initiativ til et Guldhornsprojekt, der kombinerede Guldhornene og egnes historie med ladens bevaring.

Laden gennemgik en nænsom restaurering og nyindretning og den fremstår i dag som et enestående formidlingscenter med fokus på Guldhornene, Møgeltønder, Schackenborg og Marsken, undcer navnet "Guldhorn- og kulturcenter slotfelt". Den gamle halmlade Slotfelt, der blev indviet af blandt andre Prins Joachim og Prinsesse Marie den 7. april 2011, er dermed blevet omdannet til et smukt og nutidigt kulturelt fyrtårn med masser af muligheder. Der vil blandt andet blive plads til koncerter, udstillinger og andre kulturelle aktiviteter.

Med sin nye funktion som formidlingscenter er Slotfeltladen et fint eksempel på en bevaringsværdig nedlagt landbrugsbygnings genanvendelse til nye formål, der respekterer bygningens kulturelle og arkitektoniske værdi. Laden er åben for offentligheden fra 1. maj til 1. oktober.


Laden med det ”sjove” tag er bygget med inspiration fra Italien, og Slotfelt kan bryste sig af at være i familie med rådhuset i Vecenza i Italien og Capitol i Washington DC, U.S.A. De tre bygninger har tagkonstruktionen tilfælles, en konstruktion der går tilbage til 1400-tallets Italien. De sirligt rensede røde mursten står i en fantastisk kontrast til taget med sin helt unikke konstruktion. Til denne tagkonstruktion bruges brædder hvilket gør at man bruger mindre materiale. Det betyder også at man kan skabe buede og runde former, og den specielle form og årsagen til bygningens hvælvede tag.

Det er en unik ting at der er brugt denne tagkonstruktion på Slotfelt, hvilket gør den bevaringsværdig, og det er et af få danske eksempler på denne byggeform, hvor man i stedet for tømmer har anvendt forskudte sammenboltede planker – såkaldte plankespær. Slotfelt fremstår som 30 meter langt, 13 meter bredt og 12 meter højt bygningsværk markant i det flade marskland, og til taget er der brugt 14.000 bundter strå.

Gulvet i laden er ligeledes noget speciel. Det er et specielt fremstillet Møgeltønderterrazzo med tilslag af sten fra de omkringliggende marker. Den er grovere end normalt og mere grafisk i sit udtryk. De største marksten, ca. 16.000 i alt er blevet skåret op med rundsav og udlagt først. De mindre sten og den indfarvede sorte cement er herefter støbt i én arbejdsgang. Det 300 m2 store terrazzogulv er slebet 6 gange og til sidst olieret. Den færdige overflade fremstår på samme tid rustik og forfinet. Gulvet er udført i samarbejde med terrazzolægger Peter Bendsen.