Slipshavn


Slipshavn 1. Slipshavn 1


Slipshavn 2. Slipshavn 2

Intro

Slipshavn ligger på den lægivende side af pynten Knudshoved ved Nyborg. Det var blot en lille naturlig havn, indtil der i 1656 blev opført en fire meter høj skanse på stedet. Den skulle beskytte danske orlogsfartøjer, når de lå i havnen...

Slipshavn ligger på den lægivende side af pynten Knudshoved ved Nyborg. Det var blot en lille naturlig havn, indtil der i 1656 blev opført en fire meter høj skanse på stedet. Den skulle beskytte danske orlogsfartøjer, når de lå i havnen. Fra midten af 1800-tallet opstod der et lille bebyggelsesmiljø med toldbygning og lodseri. I 1885 blev området omdannet til marinestation. Senere fungerede det også som luftmarinestation, og der blev bygget en række bygninger - blandt andet en hangar. I nyere tid har bygningerne huset Marinehjemmeværnets skole. ''Slipshavn skulle være ambitiøst voldanlæg'' Oprindeligt var ambitionerne om et fæstningsanlæg langt større end den lille skanse, det endte med i Slipshavn. Militæringeniøren Hoffmann udarbejdede planer for et ambitiøst voldanlæg med kvadratisk gadenet og forsvarsværker, men planerne blev ikke realiseret. Slipshavn fik heller ingen betydning for forsvaret af Nyborg, da svenskerne i 1657 indtog byen. Men det er ikke det eneste kulturhistoriske spor i landskabet ved Slipshavn. Her finder man for eksempel også spor efter en jernbane. Jernbanen er anlagt i 1883 og blev brugt til at føre togene fra Nyborg til Slipshavn, når skibene på grund af is på havet ikke kunne gå ind i Nyborg Havn.