Slipshavn


Slipshavn.


Joller i Slipshavn.

Intro

Slipshavn er en lille naturhavn ved Nyborg. I 1446 nævnes Slipshavn første gang som en naturhavn, mens den i 1623 omtales som Nyborgs gamle havn.

Ud mod Storebælt afgrænses Nyborg Fjord af en lang smal halvø, kaldet Østerø, der ender ved fyret og færgelejerne ved Knudshoved. Ind mod fjorden danner området Slipshavn et fremspring, som skal rundes, inden det er muligt at sejle helt ind i fjorden til Nyborg. Rundes pynten, ligger der en lille naturhavn, Slipshavn.

Skansen
Ved Slipshavn ligger en skanse, som er et fire til fem meter højt anlæg med en tilhørende fem meter bred voldgrav foran. Skansen, der i 1656-57 blev anlagt som base for de danske orlogsfartøjer, er på det nærmeste firkantet, dog har den ved vestervolden et knæk udad. Skansen er velbevaret med undtagelse af det nordvestlige hjørne, der mere eller mindre er blevet udjævnet i nyere tid. I skansens østside er der to fremspring af bastionlignende karakter. Dette er naturligt, da østsiden er det eneste sted, hvor det har været mulighed for at angribe over land.

Krig og fred
Naturhavnen var dyb nok til de danske orlogsfartøjer i 1600-tallet. Under svenskeskrigene i 1658-59, da Fyn var besat, tog svenskerne ophold på Slipshavn.

Under Englandskrigene i begyndelsen af 1800-tallet havde Danmark forsøgt at opretholde en neutralitetspolitik. Men i 1807 blev København bombarderet af englænderne. De danske flådefartøjer blev engelske. Den hidtil stærke danske søfartsnation var med ét slag berøvet hele sin flåde, og englænderne beherskede de danske farvande. Danmark søgte da alliance med Englands arvefjende, Napoleon. I 1808 måtte Danmark endnu en gang erklære Sverige krig. Planerne var erobring af Skåne med støtte af et fransk-spansk hjælpekorps. Hjælpekorpset tog ophold i Odense, og den spanske hær blev senere udskibet fra slipshavn. Erobringen af Skåne blev dog opgivet, men som et kuriosum kan nævnes, at hjælpekorpsets kommandør var Jean-Baptiste Bernedotte, den senere svenske kong Karl 14. Johan.

Slipshavns historie har overvejende været af mere fredelig karakter. Den rolige strand og naturhavnen var tidligere et yndet udflugtsmål. Der var i perioden 1883-1905 jernbaneforbindelse dertil, og flere steder i området kan man se spor af den gamle jernbanedæmning.

Da Storebælt under 1. Verdenskrig var fyldt med miner, blev der på Slipshavn etableret en station for undervandsbåde og vandflyvemaskiner. Heraf er der stadig spor i form af den hangar, der er på området. Frem til den tyske besættelse i 1940 fungerede Slipshavn som marinestation. Under besættelsen af Danmark var det naturligvis tyskerne, der anvendte stedet.

Også toldkontor, foruden...
Slipshavn har tidligere fungeret som toldsted. Den store bygning i skansen er således et gammelt toldkontor.

Området omkring Slipshavn rummer således flere spændende kulturminder, der spænder bredt over tid. Ud over den gamle skanse, hangaren og toldkontoret er også et lodshus til fire lodsfamilier bevaret. Huset er blevet fredet, som den eneste bygning på Slipshavn. Også ældre færge- og lodsbroer er bevaret sammen med et lodshus og små bådehuse.

Slipshavn i dag
I dag huser Slipshavn et kursuscenter for Marinehjemmeværnet, hvorfor der ofte ligger skibe i havnen. Der er endvidere faciliteter til overvågning af trafikken omkring Storebæltsbroen. Der er fine gåture i området, men der er ikke adgang til selve Slipshavn og skansen.