Slesvigs BastionIntro

Bastionen ligner Fredericia Vold, som den blev opbygget i 1650erne.

Bastionen ligner Fredericia Vold, som den blev opbygget i 1650erne. Mest karakteristisk for den ældste befæstning er, at bastionens centrale del ligger i niveau med gaden. Ved senere moderniseringer er de øvrige bastionernes indre opfyldt med jord, så de danner store plateauer i niveau med den øvrige vold.