Slangerup


Slangerup Kirke. Slangerup Kirke


Slangerup Kirke, Indre. Slangerup Kirke, Indre

Intro

På Slangerups højeste sted ligger byens statelige kirke fra 1500-tallet. Med sin bemærkelsesværdige størrelse fortæller den en tavs historie om byens bedre tider. I middelalderen fungerede Slangerup som købstad og tingsted for næsten hele Nordsjælland...

På Slangerups højeste sted ligger byens statelige kirke fra 1500-tallet. Med sin bemærkelsesværdige størrelse fortæller den en tavs historie om byens bedre tider. I middelalderen fungerede Slangerup som købstad og tingsted for næsten hele Nordsjælland. I 1500-tallet husede den tilmed et kongeligt hestestutteri. Kirken blev bygget med økonomisk bistand fra Christian den Fjerde i 1586-88, fordi den gamle sognekirke trods flere udvidelser ikke kunne rumme menigheden. De efterfølgende århundreder bød imidlertid på modgang for byen. I 1809 blev byens status som købstad overgivet til Frederikssund, som oprindelig var oprettet som havn for Slangerup. ''Kirken og klosteret under vejen '' Ikke langt fra Christian den Fjerdes kirke i Slangerup ligger Klosterstræde. Under strædet ligger ruinerne af en af landets ældste stenkirker og et kloster. Bygningerne blev revet ned i slutningen af 1500-tallet, men vi kender til dem fra skriftlige kilder og arkæologiske udgravninger. Historikeren Saxo fortæller, at kong Erik Ejegod (1095-1103) fra sin pilgrimsfærd til Jerusalem sendte ”…til Slangetorp en splint af Herrens kors samt den hellige Nils's ben, thi han ville ikke lade sin fødeby være uden helligdomme. Han havde nemlig også bygget kirken der i byen, …”. Den 50 meter lange kirke af frådsten var med et stort tårn i vest et imponerende bygningsværk efter tidens målestok. Ejegods barnebarn Valdemar den Store (1157-82) oprettede senere et kloster på stedet for cisterciensernonner.