Slagterierne på Rugårdsvej


Odense Eksportslagteri. Medlemsmøde. Formentlig i Fyens Forsamlingshus.


Odense Eksportslagteri. Bygninger


Odense Eksportslagteri. Opskæring.


Odense Eksportslagteri. Konservesfabrik.


Odense Eksportslagteri.


Odense Eksportslagteri.


Odense Eksportslagteri. Bygninger.


Odense Eksportslagteri


Odense Eksportslagteri


Odense Eksportslagteri. Konservesdåser.


Kniv fra Danish Crownslagteriet i Odense. Kniven stammer fra de sidste arbejdsdage på det store, gamle Eksportslagteriet, også kendt som Danish Crown, i Odense. Kniven findes nu på Møntergården i Odense.


Redskab fra Danish Crownslagteriet i Odense. Redskabet stammer fra de sidste arbejdsdage på det store, gamle Eksportslagteriet, også kendt som Danish Crown, i Odense.

Intro

Langs Rugårdsvej voksede i den sidste del af 1800-tallet og de først årtier af 1900-tallet et industrikvarter især præget af en række store slagterier. I dag er de alle lukket, men mange af bygningerne er der endnu.

I sidste del af 1800-tallet skød mange slagterier og offentlige slagtehuse op i Danmarks byer. Landbrugseksporten til især England boomede i disse år og det var særdeles lukrativt at sælge bacon og andre forædlede kødprodukter i ind- som udland.

Slagterierne var pladskrævende og blev anlagt uden for byen. Nye sundhedsvedtægter og opmærksomhed på byens hygiejniske forhold forbød slagtning inde i byen. Samtidig var det vigtigt at ligge nær jernbanen - så transportvejen for slagtedyrene fra landbruget og eksporthavnen i Esbjerg sikret. Jernbanen blev i 1865 ført nord om Odense, og her opstod fra 1880’erne et industrikvarter langs den nordlige indfaldsvej Rugårdsvej præget af store slagterier.

Eksportslagteriet - Danish Crown
Det første var Eksportslagteriet, senere kaldet Danish Crown, som i februar 2006 blev lukket og siden er delvis nedrevet. Langt størstedelen af det, der ved anlæggelsen i 1894 blev betegnet som et af Europas mest moderne slagterier, er væk og området henligger for øjeblikket som en åben grund. Kun mod Rugårdsvej står kødudsalget og administrationsbygningerne tilbage.

Koopmans Svineslagteri
I 1911 flyttede Koopmanns Svineslagteri fra en grund nær den nuværende banegård til Rugårdsvej og opførte et gulstensanlæg med mange spændende bygninger. Slagteriet blev i det store hele nedrevet i 1980’erne, og kun hovedbygningen mod Rugårdsvej er bevaret, desværre overmalet i grå farve.

Kvægtorvet
Samme år opførte De samvirkende Landboforeninger det store kvægtorv Rugårdsvej 25. Anlægget består i hovedtrækkene af en central hal, på hver side med tværstillede shedtage med gavle mod Rugårdsvej. Anlægget i røde sten er tegnet af odensearkitekten P.C. Monberg. Her blev handlet kvæg fra hele Fyn. Kvægtorvet lukkede i 1987 og blev ombygget i årene 1987-89 efter tegning af Kristian Isagers Tegnestue og arkitektfirmaet Hougaard Nielsen & Nørgaard Pedersen. Sammen med Brandts Klædefabrik er genanvendelsen af Kvægtorvet et af de mest vellykkede projekter i Odense, fordi bygningens kulturhistoriske kvaliteter i store træk er fastholdt. I dag er kvægtorvet hovedkvarter for TV2.

Odense offentlige Slagtehuse
Det sidste store anlæg på Rugårdsvej 60 var Odense offentlige Slagtehuse, opført 1926-27 efter tegning af kgl. Bygningsinspektør Knud Lehn Petersen. Det store slagterikompleks på 12.000 etagemeter er opført i røde sten og rigt dekoreret med dyremotiver i granit. Også støbejernsdækslerne har dyremotiver. Især den store centrale, næsten kirkelignende hal og vandtårnet er bemærkelsesværdige elementer på området, der endnu afventer sin fremtidige skæbne. Anlægget har så store bygningsmæssige og kulturhistoriske kvaliteter, at der bør fares med lempe, når bygningerne formentlig skal genanvendes i fremtiden.


Industrien stempler ud De fleste af de store, gamle virksomheder var stadig i funktion i 1960’erne. Fra 1970’erne lukkede de til gengæld på stribe, og i 1990’erne var kun få af dem tilbage. Gennem de seneste år er endnu flere lukket, og den gammeldags industri er næsten væk.

Redskaberne på billederne på intro-fanebladet stammer fra de sidste arbejdsdage på Eksportslagteriet, også kendt som Danish Crown. I 2006 blev slagteriet lukket og siden hen revet ned. Eksportslagteriet blev grundlagt i 1894-96 og var dengang en af landets mest moderne virksomheder.

Denne tekst er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', der kan ses på Møntergården i Odense.