Slaget ved Nyborg 1659


Langskaftede støvler og kårde, som skal stamme fra de danske tropper, der jog svenskerne ud af Kerteminde i 1659.


Korsbrødregården i Nyborg.

Intro

Det idylliske Østfyn har i forgangne tider været scene for voldsomme krigshandlinger. Det største slag i historisk tid i dette område er uden tvivl Slaget ved Nyborg. Året var 1659.

Danmark og Sverige var i krig, som så mange gange før og siden. Den svenske hær med Karl X Gustav i spidsen var i vinteren 1658 marcheret ind i europæisk krigshistorie med deres fantastiske march over det tilfrosne Lillebælt. Jylland var allerede faldet, og nu blev Fyn erobret på få dage. Karl X Gustav slog sig ned i Nyborg med hovedkvarter i Korsbrødregården. Senere drog den svenske konge videre med en stor del af hæren over isen via Langeland og Lolland til Sjælland.

En lang og oplidende besættelse
Fynboerne stod overfor en langvarig og opslidende besættelse. I hælene på hærene fulgte hungersnød og armod. Det gjorde ingen forskel, om det var venner eller fjender. Ødegårde blev et velkendt fænomen overalt i landet i de følgende år. I maj 1661 var under halvdelen af Holckenhavns bøndergårde i Vindinge og Frørup beboede.


Krigslykken var overvejende med svenskerne, men Danmark havde stærke allierede. 1. november 1659 landsatte nederlandske orlogsskibe en hærstyrke på knap 6000 mand under ledelse af Hans Schack ved Kerteminde. I Kerteminde Kirke hænger et par langskaftede støvler og en kårde, der skal stamme fra de danske tropper, der jog svenskerne ud af byen.

Sejr, men også enden på dansk stormagt
11. november mødtes Schack med feltmarskal Ebersteins hær i Odense, og sammen med nederlandske hjælpetropper kæmpede de et stort slag mod svenskerne ved Nyborg den 14. november. Slaget endte med svensk nederlag. Den svenske øverstbefalende trak sig tilbage til Korsør, hvor Karl X Gustav opholdt sig, og den svenske hær på Fyn overgav sig betingelsesløst næste dag. Fredsforhandlingerne indledtes kort tid derefter. Trods sejren og Karl X Gustavs uventede død betød svenskekrigene reelt enden på dansk stormagt. Ved freden i maj 1660 måtte Danmark endeligt afstå Skåne, Halland, Blekinge samt Bohus len.

I Nyborg er en tradition for at fejre Slagets Dag på det seneste blevet genoptaget. Det sker bl.a. med mindegudstjeneste, kransnedlæggelse og, ikke mindst, ved kanonsalut fra Dronningens Bastion. Hvert år arrangeres endvidere en udstilling på Nyborg Slot med værker af elever fra omegnsskolernes 5. klasser.