Slaget mod englænderne


Mindestenen i Lund

Intro

Efter at englænderne i 1807 havde erobret den danske flåde huserede de slemt i Fakse Bugt og beskød kystbyerne.

Det gik i særlig grad ud over Lund, så man havde oprettet et kystforsvar, hvor Peder Jensen fra Ellemose var formand. Kun en af mændene havde en riffel, men de andre skød med haglbøsser, for at englænderne skulle tro, at det var en befæstet skanse. Den 31. maj i 1812 opdagede borgerne i Lund, at englænderne havde erobret et lille hollandsk handelsskib og besat det med 20 mand. Bønderne satte to fiskebåde i vandet, hver bemandet med 10 mand bevæbnet med buløkser, skovhamre og andre redskaber. Kun Anders Pedersen, Ravnshøj, var bevæbnet med en riffel, og han var en dygtig skytte. Der opstod kraftig geværild, da de nærmede sig skibet, og den engelske kaptajn havde taget opstilling ved masten, og med nedladende gebærder viste han, at han ringagtede dem. En bonde råbte til Anders Pedersen, at han skulle skyde kaptajnen, men kuglen ramte masten lige over dennes hoved, så splinterne fløj om ørerne på ham. Englænderne troede, at skuddet kom fra en kanon og blev skræmte. De trak sig hurtig tilbage, så bønderne kunne entre handelsskibet og erklære den for befriet. Episoden blev berettet til Kong Frederik d. 6. og 6 af mændene blev hædret med Dannebrogskorset. Hundrede år efter i 1912 blev der afsløret en mindesten om bedriften med indskriften, ”'''31. maj 1812 tilbageerobrede 20 mænd fra Lund et skib fra englænderne. 6 fik dannebrogskorset'''."

Stevns før og nu 1 1999