Slaget i Køge Bugt 1677 – midt under Den Skånske Krig


Christian Mølsted, Gennembruddet under Slaget paa Køge Bugt 1ste Juli 1677. I Forgrunden Niels Juels Admiralskib Christianus Qvintus.


Niels Juel.


Mindestøtten på Køge Havn.


Slaget i Køge Bugt.

Intro

I 1677 mødtes den svenske og danske flåde ud for Køge bugt mellem Falsterbo og Stevns. Admiral Niels Juel vandt kampen mod den svenske overmagt. Samtidig vandt han sig et ry som Europas største admiral.

I 1677 mødtes den svenske og danske flåde ud for Køge Bugt mellem Falsterbo og Stevns. Kampen drejede sig om overherredømmet i Østersøen. Admiral Niels Juel vandt kampen mod en talrigt stærkere svensk flåde. Samtidig vandt han sig et ry som Europas største admiral. Man anslår at omkring 3000 svenske søfolk mistede livet, blev sårede eller taget til fange. På den danske side døde 100 og 275 blev sårede. Selv om kampen ikke direkte berørte Køge by, har slaget fået navnet Slaget i Køge Bugt. Efter slaget måtte Køge tage imod en strøm af sårede søfolk og fanger, og levere forsyninger til den danske flåde. Obelisken for slagene i Køge Bugt 1677 og 1710 blev rejst efter 1902 i anledning af 225 året for 1677. Den er udført af den lokale billedhugger Jørgen Larsen (1851-1910) og er udført af granit.

Slaget i Køge bugt fandt sted under Den Skånske Krig, som varede fra 1675-79. På landjorden førte Danmark og Sverige krig både i Pommern og i Skåne, hvor Danmark forgæves forsøgte at vinde Skåne, Halland og Blekinge tilbage. Til vands stødte de to landes flåder sammen ved Gotland, Bornholm, Øland og Møn i løbet af 1676-77.