Slåensø og Millingbækken


Slåensø med Julsø i baggrunden


Millingbæk


Isfuglen ses ofte ved Slåensø og Millingbækken


skallestime på vej op i Millingbæk i begyndelsen af maj måned.


Vandstæren ses ofte om vinteren i Millingbæk


Opstemning af Millingbæk med vandfand

Intro

Slåensø er ofte blevet udråbt til Danmarks reneste ferskvandssø. Søen hvor man kan se næsten ned til bunden, selv om den er 12 meter dyb, og søen hvor man roligt kan drikke af vandet hvis man er tørstig.

Slåensø er med sit krystalklare kildevand en af Danmarks reneste ferskvandssøer.
Vandet slår- eller vælter ud i søen fra mange kilder langs søens bredder og i søbubden. Derfra navnet Slåensø.

Vandet i Slåensø har været opstemmet og vandkraften har gennem tiderne bl.a været brugt til melmølle og savværk. Et par møllesten ses stadig tydelig neden for vandfaldet. Frem til 1951 lå her en lille populær sommerrestaurant ved Slåensø. Da den brændte, blev den ikke genopført, men tomten hvor huset lå, er i dag en populær plads for sommerudflugter i naturen.
Ved den gamle opstemning vælter vandet fra Slåensø ned i Millingbækken før vandet løber ud i Gudenåen i Borresø.

Millinger er et jysk ord for den lille ferskvandsfisk: regnløje. Millingerne gik i gamle dage op i Millingbækken om foråret i tusindtal for at gyde. I dag ser man det samme fænomen, når 10.000 af fiskearten skalle i midten af maj måned får bunden af Millingbækken til at skifte farve til grå-rød, når hele bunden bliver dækket af skallernes rogn.
Ved Milingbækken kan man hele året være heldig at se isfuglen og i vinterhalvåret har bækken ofte besøg af vandstæren, som dykker efter vandinsekter i bækken.