Skyttehuset


Stik fra o. 1860 af Skyttehusets første bygning - et en-etages stråtækt hus. Yderst på odden ligger desuden en lille tepavillon. Pælen til højre for flagstangen blev brugt ved fugleskydninger.


Skyttehuset o. 1910. Dansesalen med de to tårne var opført i 1899.


Skyttehuset, sommeren 1989. Den ottekantede pavillon er netop blevet udvidet. Spingvandet i forgrunden med den legende kat blev opstillet i 1958 i anledning af Vejle Skyttelaugs 100 års jubilæum.


Skyttehuset i 1890'erne. I midten den ottekantede dansesal opført 1868. Til højre musikpavillonen opført 1881. Fotograf: H.P. Jensen.


Skyttehuset, Vejle. Vinteren 2009. Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Vejles nystiftede skyttelaug indviede i 1859 et anlæg på nordsiden af Vejle Fjord. Det blev i 1914 overtaget af kommunen og det store rekreative område har lige siden været et populært udflugtsmål og rammen om mange arrangementer.

Vejle Skyttelaug havde i december 1858 tegnet aktier til opførelse af et hus og etablering af et haveanlæg på Hurodde. Området blev indviet med en fugleskydning den 6. september 1859 og Vejle Amts Avis kunne berette, at hele dagen valfartede herrer og damer i talrig mængde såvel til vogns som til båds ud til huset, hvor musikken i haven forøgede både hyggeligheden og livligheden.

Det blev til mange festlige stunder gennem årene, men Skyttehuset var forbeholdt Skyttelauget og forbudt område for almindelige vejlensere. I sommeren 1868 indviedes en dansepavillon og i 1881 kom en musikpavillon til. Selve Skyttehuset blev i 1899 udvidet til to etager og fik tilføjet et par spektakulære tårne.

I 1914 så skyttelauget sig af økonomiske grunde nødsaget til at afhænde hele anlægget til Vejle Kommune og herefter blev Grundlovsdag fejret her med procession, taler og adgang for alle. Som så mange andre lokaliteter i byen og omegnen blev også Skyttehuset ramt af besættelsestidens kaotiske tilstande og den efterfølgende flygtningeindkvartering. Også efterkrigstidens husvildeproblemer inddrog Skyttehuset, men efterhånden vendte anlægget tilbage til sit tidligere formål.

Grundlovsdag bliver stadig fejret med taler og underholdning, og på sommersøndage er der ofte gratis koncerter. Men også uden særlige arrangementer er Skyttehushaven et åndehul for vejlensere og turister.


Henvisning:
Læs mere om Skyttehuset på VejleWiki Skyttehuset
www.skyttehuset.dk