Skulpturerne på rådhustorvet i Vejle


Rådhustorvet o. 1965 med den sydlige grantifigurgruppe af den islandske billedhugger Sigurjòn Olafsson i forgrunden, der blev afsløret i 1955.


Model af Rådhustorvet, 1955


Den sydlige figurgruppe på Rådhustorvet: Mand med sav, som symboliserer håndværk. På siden mod Rådhuset er en kvinde med et kornneg som symbol på landbruget. De forbindes, i lighed med den nordlige gruppe, af to børn, en dreng og en pige.


Vejle Rådhus, 1965. Sigurdjón Olafssons granitskulpturer ses foran rådhuset.


Vejle Rådhus, 1970. De to granitskulpturer ses foran rådhuset


Den nordlíge af skulpturene på Rådhustorvet.

Intro

Skulpturerne på Vejle Rådhustorv, 7100 Vejle. De to granitskulpturer er udført af den islandske kunstner Sigurdjón Olafsson. De symboliserer grundlaget for et bysamfunds eksistens: handel, håndværk, landbrug og industri.

Allerede tilbage i 1930’erne var der i Vejle Byråd planer om, at Rådhustorvet skulle renoveres. Midlerne blev bevilliget og arkitekt Steen Møller udarbejdede i samråd med billedhuggeren Sigurdjón Olafsson et projekt.

Projektet blev dog lagt på køl under Anden verdenskrig som følge af mangel på cement. På grund af uenigheder efter krigen var det først i 1954, at udsmykningen af Rådhustorvet blev udført. Sigurdjón Olafsson havde allerede i 1944 hugget de to granitskulpturer, der symboliserede grundlaget for et bysamfunds eksistens: handel, håndværk, landbrug og industri. Det viste sig dog at Vejles befolkning i 1954 absolut ikke mente, at de to skulpturer var kunstneriske nok til, at de skulle pryde Rådhustorvet. Det affødte en del diskussion som Vejle Byråd løste ved, at skulpturerne i første omgang blev opstillet i en prøveperiode på et år. Skulpturerne blev således opsat i 1955 og de står der fortsat – den vejlensiske befolkning vænnede sig hurtigt til dem.

Henvisning:

Byens plan. Vejles Fysiske udvikling 1786-2007. Poul Ulrich Jensen, Vejle 2007.