Skulpturen "Ven" - "Freund" i Rødbyhavn


Skulpturen "Ven" ved yderhavnen i Rødbyhavn


Skulpturen "Ven" ved yderhavnen i Rødbyhavn - Tekstskilt

Intro

Den nyeste skulptur i den gamle Rødby kommune er skulpturen ”Ven” – ”Freund”. Den er placeret på havnen i Rødbyhavn ud for Femern A/S, Vestre Kaj 66. Den adskiller sig en hel del fra andre skulpturer, både i udseende og materiale

Skulpturen skal markere det samarbejde og venskab, der gennem 50 år har været mellem Stadt Fehmarn og Lolland Kommune. Den blev overrakt til Lolland Kommunes borgmester, Holger Schou Rasmussen den 20. april 2015, af Stadt Fehmarns borgmester Otto-Uwe Schmiedt, og kunstneren Gerd Kirsch var også til stede. Skulpturen blev opsat på plænen ud for Femern A/S, hvor den kan skue over Østersøen til Femern. Placeringen er velvalgt, da Rødbyhavn er porten til Tyskland, og det er her, arbejdet med at gøre Danmark landfast til Tyskland foregår. Selve skulpturen er to meter høj og udført i 8 mm tysk stål, og den har 9 lag maling og lak til beskyttelse mod vejr og vind. Det er en af de få skulpturer, man gerne må sidde på, og skue ud over vandet mod Femern.

Gerd R Kirsch er født i 1947 i Kassel og har en baggrund i reklame, design og plakatmaleri. Han har i adskillige år boet og arbejdet på Femern. Han har lavet flere skulpturer på Femern, blandt andet nogle kunstneriske brødre og søstre til ”Ven” – ”Freund”. De kan nu sidde på hver sin side af vandet og skue til hinanden!

''Publiceret''