Skulpturen "Tjur" ved Blomsterparken i Rødby


"Tjur" foran plejehjemmet Blomsterparken i Vestergade.

Intro

Foran Blomsterparken (tidligere Vesterled) i Vestergade står en skulptur i Bronze, forestillende fuglen tjuren.

Bronzefiguren er udført af kunstneren Mette Hector og støbt hos bronzestøber Leif Jensen, København.
Soklen er udført af stenhugger Knud Holm Jørgensen, Holeby.


Skulpturen forestiller den store nordiske hønsefugl tjuren. Den er en gave skænket af Byfestkomiteen i Rødby i forbindelse med indvielsen af plejehjemmet "Vesterled" (nu Blomsterparken) den 29. oktober 1976.
Gaven blev overdraget af Jørgen Møller fra Byfestkomiteen.