Skulpturen "Samtale"


Skulpturen "Samtale"

Intro

Statuen er skænket af Fanø Sparekasse som en gave til øens befolkning i anledning af Sparekassens 125 års jubilæum i 1994.

Skulpturen består af to elementer og udført i svensk granit af kunstneren Niels Peter Bruun Nielsen. Hvad den forestiller, skal være op til den enkeltes fantasi at bestemme, men skulpturen er døbt ”Samtale”.

På torvet, hvor skulpturen er placeret, samledes Nordbys beboerer tidligere i forskellige mange anledninger, bl.a. til foreningsmøder og torvehandel.

Kilde:www.Mitfanoe.dk