Skulptur

Intro

Erik Varming. (1942-) Skulptur, 1979 - I Varmings foretrukne materiale

Erik Varming. (1942-)
Skulptur, 1979
Granit

Placering: Hjallese Plejecenter, Hjallesegade 30

Indkøbt af Odense Bys Kunstfond


Erik Varming. (1942-)

En panteistisk holdning bevæger sig som en rød tråd gennem Erik Varming kunst. Hans kunst tager fra første færd af afsæt i naturen og dens mangfoldige sanselighed. I begyndelsen af hans virke arbejdede han figurativt for derefter at blive mere og mere abstrakt, dog stadig med naturen som fikspunkt. De foretrukne materialer var indtil 1980’erne ler og bronze. Siden 80’erne har det været granit og marmor. Ligeledes er der sket et skift i motivvalget hvor at det i begyndelsen var naturens manifestation i figuren, det være sig menneske eller dyr, han afbildede er det nu det indre og processer, der optager ham.