Skulptur "Øen rundt"


"Øen rundt"

Intro

Figuren er udført af kunstneren Gunnar Pedersen, og blev i al stilhed opsat ved lystbådehavnen i sommeren 1996.

Skulpturen fik navnet "Øen rundt".

Den ligner en båd for indgående. Den ser også ud som brunbarkede sejl fra et gammel sejlskib, og passer på denne måde fint ind i lystbådehavnens miljø.

Kilde:www.Mitfanoe.dk