Skulkenborg


Rester af to huse fundet ved udgravningen i Skulkenborg. Bagerst i billedet ses en række munkesten fra et senmiddelalderligt hus. Forrest ses teglsten og betongulv fra et nyere hus. Husene har ligget på sydsiden af Skulkenborg.


Fundament af et senmiddelalderligt hus i Skulkenborg. Fundamentet er nordgavlen i et hus, der har ligget på sydsiden af Skulkenborg. Skulkenborg var på dette tidspunkt en smal gade - nærmest et stræde.


I udgravningen på Skulkenborg bliver der også fundet stolpehuller og gruber.

Intro

Udgravningen ligger ved Skulkenborg som er beliggende uden for Odenses ældste grav, men inden for den ydre senmiddelalderlige grav.

Odense Bys Museer begyndte i april på endnu en udgravning afledt af lukningen af Thomas B. Thriges Gade. Udgravningen ligger ved Skulkenborg som er beliggende uden for Odenses ældste grav, men inden for den ydre senmiddelalderlige grav. Området menes at være blevet bebygget i senmiddelalderen og med udgravningens første resultater ser dette ud til at kunne bekræftes. Der er blevet fundet resterne af et stort fundament som består af store kampesten og munkesten og som dateres til senmiddelalderen. Fundamentet er resterne af en nordgavl i et stort gavlhus der har ligget på sydsiden af Skulkenborg. Huset har altså været et gavlhus som har haft facade ud mod Skulkenborg, som på dette tidspunkt har været en smal gade – nærmest et stræde. Øst for dette gavlhus er der fundet resterne af yderligere to huse, som ligeledes har ligget på sydsiden af Skulkenborg. Det ene er et hus fra nyere tid, der kan erkendes ved et gulv af teglsten og beton. Dette hus har erstattet et ældre teglhus, som er bygget af munkesten og som dermed kan være senmiddelalderligt. Dette hus ser ligeledes ud til at have været et gavlhus med en facade ud mod Skulkenborg.