Skt Nikolai kirke / Klokketårnet – hjørnet af Tårngade og Tårnstræde


Klokketårnet, der blev bygget i tilknytning til Faaborgs første sognekirke, Skt Nikolaj kirke.


Klokketårnet set fra Tårngade


Skitse af klokketårnet som det har set ud indtil ombygningen i 1778.

Intro

Faaborgs første sognekirke blev opført i umiddelbar nærhed af byens torv, som det er tilfældet i mange byer. Sognekirken var indviet til Skt. Nikolaj, de søfarendes helgen, som var almindeligt i landets havnebyer. Klokketårnet er en rest fra den første sognekirke, men selve kirken var ældre og var f

Det nuværende klokketårn er føjet til kirken sidst i 1400-tallet. Oprindeligt havde det et andet udseende end det har i dag, idet det øverst oppe afsluttedes af fire gavle. Gavlene blev fjernet og tårnet fik i 1778 sin nuværende ottekantede afslutning. Herover blev opsat den hætte med spir, der stadig kroner tårnet. Men da tårnet blev ombygget var kirken for længst revet ned.

Sidst i 1400-tallet, omtrent på det tidspunkt da klokketårnet blev opført, byggedes en anden kirke af helligåndsbrødrene med tilhørende klosteranlæg. Denne kirke var bygget til klosterordenen, men efter Reformationen i 1536 blev munkene fordrevet fra deres kirke og kloster, og bygningerne blev inddraget af kongen. I 1539 skænkede kongen Helligåndskirken til byens menighed mod, at han selv fik råderet over Sct Nikolaj kirke og tårn. Det var hensigten, at Skt. Nikolaj skulle bruges som kornmagasin. Dette blev dog aldrig til noget, og i stedet blev kirkens kor og skib nedrevet omkring 1550.

Når man ikke rev klokketårnet ned sammen med resten af Skt. Nikolaj kirke, er det formodentlig fordi, det har fungeret som sømærke. Derfor står klokketårnet nu alene tilbage, og fungerer stadig som den nuværende sognekirke, Helligåndkirkens, klokketårn. I klokketårnet kan man stadig se spor efter kirken; hvis man går ind i forhallen, ser man på tårnets østmur tre rundbuede blændinger og tandsnit, som er rester af kirkens vestgavl. I forhallen i dag er indrettet udstilling, der fortæller om tårnets historie og om gravmonumenter. Desuden kan man nyde den fantastiske udsigt ud over byen hvis man tager trappen op i tårnet. Her kan man også se de smukke gamle klokker.