Skt. Marie Kirke


Det senmiddelalderlige vægskab fra Skt. Marie Kirke. Skabet har sandsynligvis hængt i kirken siden slutningen af 1400-tallet.


Sankt Marie Kirke set fra øst.


Jørgensbjerg med Mariekirken i baggrunden, ca. 1920

Intro

I årene 1595-1600 gennemførte hertug Hans den Yngre en gennemgribende ombygning af det gamle Skt. Jørgens Kapel – og i 1649 fik den navnet Skt. Marie Kirke.

I middelalderen lå der i Sønderborg et spedalskhedshospital på en bakke lidt uden for byen. Det hed Skt. Jørgens Gård og blev oprettet i 1200-tallet. Omkring år 1300 fik hospitalet et kapel der, hvor Skt. Marie Kirke ligger i dag. Efter at Sønderborgs gamle sognekirke, Skt. Nikolaj, blev nedrevet omkring 1530, blev Skt. Jørgens Kapel ny hovedkirke.

I slutningen af 1500-tallet gennemførte hertug Hans den Yngre en gennemgribende ombygning og udvidelse af kirken, så den kunne blive en passende sognekirke for sin by. I 1595 gik man således i gang med en delvis nedrivning og nyopførelse af kirken. Den højtidelige indvielse af Sønderborgs nye sognekirke fandt sted kort før jul i år 1600. Og i 1649 fik den navnet Skt. Marie. Det gamle kirkenavn Skt. Jørgen huskes dog stadig i de gamle gader ved kirken. Her finder man Skt. Jørgens gade og Jørgensbjerg.

I dag er der kun bevaret middelalderligt murværk i lidt af vestenden. Der findes også et senmiddelalderligt vægskab med et billede af Kristus malet på indersiden af døren. Skabet har sandsynligvis hængt i kirken siden slutningen af 1400-tallet.

Derudover er kirken præget af sit flotte inventar fra 16-1700-tallet. Der er blandt andet en altertavle i klare farver fra 1618, lavet af billedhugger Niels Tagsen fra Sønderborg. Døbefonten, der er støbt i 1600, er lavet af bronze og hviler på fire hule evangelistfigurer. Omkring 1625 lod Alexander, hertug Hans’ tredjeældste søn, opføre en hertugstol. Også den kan stilmæssigt henføres til billedhuggeren Niels Tagsen.

Det gamle Skt. Jørgens Gård fortsatte som stiftelse og er i dag et moderne plejehjem fra 1960'erne. Den sidste rest af Skt. Jørgens hospital ved kirken blev desværre revet ned i 1930 efter anlægget af den nye Christian X's Bro.