Skt. Knuds Kloster


Skt. Knuds Kloster efter branden i 1913.


Akvarel af kalkmaleri i Skt. Knuds Kloster. Nationalmuseet fandt i 1894 svage spor af kalkmalerier i munkenes spisesal. Akvarellen er malet af Aage Langeland Matthiesen.


Akvarel af Skt. Knuds kloster (tegning af Aage Langeland Matthiesen). Nationalmuseet lavede i 1894 en opmåling af Skt. Knuds Kloster. Her er det "udløberfløjen", østgavlen på sydfløjen og østfacaden på vestfløjen, der er opmålt.


Akvarel af Skt. Knuds kloster (tegning af Aage Langeland Matthiesen). Nationalmuseet lavede i 1894 en opmåling af Skt. Knuds Kloster. Her er det "udløberfløjen", vestgavlen på sydfløjen (tværsnit), der er opmålt.


Akvarel af Skt. Knuds kloster (tegning af Aage Langeland Matthiesen). Nationalmuseet lavede i 1894 en opmåling af Skt. Knuds Kloster. Her er det den sydligefløj med tilhørende småhuse, der er set fra syd.


Udgravning af Skt. Knuds Kloster i 1916. Nationalmuseet lavede i forbindelse med Skt. Knuds Klosters restaurering efter branden i 1913 en række udgravninger.

Intro

Skt. Knuds Kloster blev oprettet i slutningen af 1000-tallet af Erik Ejegod og er det ældste bevarede benediktinerkloster i Danmark. Klostret nød stor opmærksomhed fra kongemagten og blev meget velhavende. Det var uden tvivl en af de mest velstillede inst

Det nuværende anlæg består af:
1) en østfløj ombygget o. 1750, hvori indgår dele af frådstensbygning fra o. 1100. 2) en sydfløj fra 1920, hvis vestlige del indeholder betydelige rester af den middelalderlige sydfløj, bl.a. en vestgavl formentlig fra 1200-tallet. 3) en sydlig udløberfløj fra senmiddelalder. 4) en vestfløj fra 1920. I 1894 lavede Nationalmuseet en opmåling af klosteret, hvor man fandt svage spor af kalkmalerier i munkenes spisesal. Klosteret blev i 1913 hærget af en voldsom brand. Ved den efterfølgende genopbygning og restaurering undersøgtes rester af en overhvælvet kælder som var bygget opad østfløjens sydgavl og som formentligt var sydfløjens østligste rum. Syd herfor fandtes en senmiddelalderlig ovn, formentlig en hypokaust – som var et ovnanlæg der blev brugt til opvarmning af rum. I 1966 blev Knudssalen i østfløjen indrettet og her påvistes i 1966 rester af en kælder, der havde været overhvælvet med 4 krydsribbehvælv. Ved en gennembrydning i 1977 i 1. sals højde mellem bygning 2 og 3 blev der fundet bevaret middelalderligt murværk i et meget lille område.