Skt. Klemens Station 1906-1954


Skt. Klemens Station med sidebygning. Et pakhus var tilknyttet stationen.

Intro

Skt. Klemens Station var en del af Odense-Nr.Broby-Fåborgbanen. Oprettet i 1906 og nedlagt i 1954.

Skt. Klemens Station var opkaldt efter Skt. Klemens Kilde lige i nærheden. Det mest naturlige havde været at kalde stationen Stenløse, men navnet var "optaget" af en station på statsbanen København-Frederikssund. Stenløse sogn havde i 1906 ca. 600 indbyggere fordelt mellem Stenløse, Svenstrup og Volderslev.
Skt. Klemens Station blev udgangspunkt for de unge mennesker, som søgte uddannelse på Odenses skoler med mellemskole, realskole og/eller gymnasium.
Stationen med postekspeditionen var arbejdsplads for nogle mennesker, medens endnu flere havde deres gang på stedet.


Følgende ledende personale var ansat på stationen: Fra banens start 1. oktober 1906 og indtil 31 oktober 1910 var M. Jensen ekspeditrice, hendes mand var banearbejder. Hun blev 1. november 1910 afløst af ekspeditrice M.M. Frederiksen, som 1. oktober 1918 blev afløst af sin mand R.P.Frederiksen. Han blev samtidig udnævnt til stationsmester, men får dog kun en kort periode, idet han dør i juni 1920. Derefter tiltræder K.M. Andersen, "Marie stations", som får et langt arbejdsliv på stationen, idet det først ophører d. 31 januar 1943, hvor datteren Harret Andersen tager over frem til banens nedlæggelse i 1954.