Skt. Jørgensgården


Der er intet bevaret af Skt. Jørgensgården. Kun gadenavnet vidner om at den har ligget her.

Intro

Skt. Jørgensgården var hospital for de spedalske i middelalderen. Det lå i udkanten af byen, da de spedalske skulle holdes isoleret. Hospitalet er endnu ikke fundet arkæologisk, men det siges, at der er påtruffet begravelser i området.

Hospitalet
Fra skriftlige kilder ved vi, at der var to hospitaler i Ribe i middelalderen, et helligåndshus og et spedalskhedshospital. I et dokument fra 1236 omtales indlagte patienter i et hospital i Ribe, så der har været mindst et hospital allerede på dette tidspunkt.

I 1280 nævnes to hospitaler. Helligåndshuset er det ene, hvis rester findes under og vest for den nuværende skt. Laurentii gade. I samme kilde nævnes et andet hospital, som højst sandsynligvis er skt. Jørgensgården. Det er dog først i 1400-årene at skt. Jørgensgården i Ribe nævnes ved navn i kilderne.

Ribe skt. Jørgensgårds nøjagtige beliggenhed kendes ikke, men der findes en beskrivelse i Ribe bys jordebog som placerer den i området omkring hjørnet af Rosen allé og skt. Jørgens gade. Ved havearbejde i området skal der være fundet rester af begravelser, sandsynligvis fra hospitalets kirkegård.

Skt. Jørgen var de spedalskes værnehelgen, og derfor kaldes spedalskhedshospitalerne typisk skt. Jørgensgårde. De lå i udkanten af byerne, så de spedalske blev holdt isoleret fra resten af befolkningen.

Litteratur
Ingrid Nielsen: Middelalderbyen Ribe. 1985, s. 69-70.