Skt. Helene Kilde og Grav


Helene Kilde. Helene Kilde

Intro

Sankt Helene Kilde ligger for foden af kystskrænten øst for Tisvildeleje og består af to kar indrammet af sten. Siden middelalderen har syge folk valfartet til kilden for at drikke det helbredende vand...

Sankt Helene Kilde ligger for foden af kystskrænten øst for Tisvildeleje og består af to kar indrammet af sten. Siden middelalderen har syge folk valfartet til kilden for at drikke det helbredende vand. I baglandet, syd for Tisvildeleje Station, ligger Helene Grav, hvor de syge overnattede og drak kildevandet. Kildens popularitet tog fart i 1600-tallet, og frem til begyndelsen af 1900-tallet blev der afholdt et kildemarked. Blandt kildens berømte gæster var Christian den Fjerde. Han tog kilden under sin beskyttelse og fik vand derfra til sit personlige behov. ''Sagnet om Sankt Helene'' I Sverige boede en hellig kvinde ude i skoven. I sin ensomhed blev hun overfaldet, dræbt og kastet i havet. På en sten sejlede hendes lig over til Sjælland og landede under en klint. Da hun blev fundet her, kunne man ikke bære hendes lig op ad klintens stejle skråning. Men klinten brast, så man kunne gå op på marken. Der, hvor man først lagde liget, sprang en kilde frem. Liget skulle føres til Tisvilde Kirkegård. Da bærerne undervejs bandede og talte grimt, blev båren imidlertid så tung, at de ikke kunne bære den, og den sank dybt ned i jorden. Stedet kaldes Helenes Grav og blev anlagt som et kapel i 1400-tallet.