Skt. Hans Kloster


Trykt tegning af Sct. Hans Kirke


Detailscanning fra Braunius: Skt. Hans Kirke


Sankt Hans Kirke


Murrest i Johanitterklosteret


Oversigtsbillede af murrest fra Johanitterklosteret

Intro

Johannittermunke er omtalt første gang i Odense i 1280. Munkene får overdraget Skt. Mikkels/Skt. Hans Kirke som ligger ud til Nørregade.

Johanitterklosteret i Odense er undersøgt af flere omgange. Første gang der er arkæologiske undersøgelser på stedet er i 1845. Johannittermunke er omtalt første gang i Odense i 1280. Det vides ikke, hvor de boede på dette tidspunk. Betegnelsen kloster kendes første gang fra 1402. Kirken kaldes gennem middelalderen skiftevis Skt. Mikkels og Skt. Hans. Skt. Hans kirke ligger ud til Nørregade. Vest herfor har klostret ligget. Det menes at have været et trefløjet anlæg, som var åbent mod nord. Der har været adgang til kirken via en forbindelsesfløj. Ved istandsættelse af Odense Slot i 1901-2 fandt man murværk fra klostret i syd, vest-, øst- og forbindelsesfløjen. Disse klosterbygninger er senmiddelalderlige. Klostret lå mellem byens to afgrænsninger mod nord. Klostrets hospital er bevaret nord for kirken, liggende med gavlen ud mod Nørregade. Hørende til klostret er endvidere nævnt et kapel på kirkegården der lå op til hospitalet, og en skole. Efter reformationen overtog kronen klosteret, og i 1575 lod Frederik II det istandsætte, hvorefter det kom til at fungere som kongeligt slot. Skt. Hans hospital Klostrets hospital er bevaret nord for kirken, liggende med gavlen ud mod Nørregade. Det omtales flere gange som liggende på kirkegården. Hospitalets bygning er et senmiddelalderligt stenhus. Det er bevaret i dag, men er dog noget ombygget.