Skt. Franciscus kirke i Nakskov


Sankt Franciscus kirke i Bredgade 47


Katolske nonner og børn på vej gennem gården ved Sankt Franciscus kirke.


Interiør fra Sankt Franciscus kirke.


Den første katolske kirke i Nakskov på Hoskiærsvej.


Sankt Franciscus kirke i Bredgade 47.


Skt. Fraciscus kirke. Foto: Heidi Pfeffer


Skt. Franciscus kirke. Foto: Heidi Pfeffer


Skt. Franciscus Kirke i Nakskov.


Skt. Franciscus Kirke i Nakskov.


Skt. Franciscus Kirke i Nakskov Fotograf. Brian Thomsen.


Skt. Franciscus Kirke i Nakskov. Fotograf. Brian Thomsen.

Intro

Den katolske kirke i Nakskov er viet til Skt. Franciscus. Kirken er bygget i 1921 og betjener den katolske menighed i byen.

I 1915 fik Nakskov sin første katolske kirke. Det var en trækirke, der lå på sygehusets nuværende grund på Hoskiærsvej. Den var dog kun midlertidig, og d. 7. november 19212 indviedes den nuværende kirke i Bredgade 47.

Med de polske roearbejdere, der i stort tal kom til Lolland-Falster omkring 1900, fulgte et behov for katolske gudstjenester. Allerede før 1911 blev der fra tid til anden holdt gudstjenester på Vestlolland i private hjem eller på polakkasernerne.

Omkring 1911 overtog fire hollandske franciskanerkonventualer det kirkelige arbejde på Lolland-Falster. Med hjælp fra sukkerfabrikken i Nakskov blev det muligt at holde månedlige gudstjenester på selve sukkerfabrikken. I februar 1913 købte Franciscusstiftelsen en grund af De Danske Sukkerfabrikker og arkitekt Ewaldsen tegnede en trækirke, der stod færdig til indvielse allerede den 4. maj 1913.

Den 3. marts 1917 købte Sankt Franciscusstiftelsen en villa i Bredgade og indrettede den til præstebolig. Den 30. oktober 1919 blev Nakskov et selvstændigt sogn for de katolske menigheder i Nakskov, Ravnsborg, Højreby og Rudbjerg kommuner.

Grundstenen til Franciscuskirken, tegnet af arkitekt H. C. Glahn, blev lagt den 22. april 1921 og indvielsen fandt sted den 6. november samme år. Takket være sukkerfabrikken i Nakskov, der skænkede murstenene fra en gammel nedrevet bondegård, og polakkernes indsats med at rense stenene, kunne udgifterne til kirkebyggeriet hindes nede.

Karen Juncker malede i 1924 billederne til korsvejsstationerne. I 1927 blev der anbragt en statue af den hellige Frans af Assisis i nichen over kirkens hovedindgang. Den var udført af billedhuggeren Aksel Theilmann. Kirken fik sit første orgel i 1923. Det var en gave fra menigheden i Fredericia. I 1933 blev der bygget et mødelokale til kirken.

I anledning af 700-året for Frans af Assisis død blev Sankt Franciscus kirken udsmykket med kalkmalerier udført af Birgitte West.
I 1981 blev et nyt menighedshus ved siden af kirken indviet. Det er tegnet af arkitekt Mogens Bech, Nakskov, og har fået navnet Maksimillian Kolbe-hus.

Den katolske kirke i Nakskov er ejet af Sankt Franciscusstiftelsen.
I tilknytning til Sankt Franciscus kirke ligger i Jernbanegade 5 den katolske skole og tidligere børnehjem Stenoskolen.