Skt. Folmers kilde


Billederne fra Skt. Folmers kilde i Alslev indfanger noget af helligkildereksperten Siegfred Svanes karakteristik: ”Der er en egen vemodig stemning i engen omkring stedet, hvortil kun få i dag finder vej”. Museet for Varde By og Omegn


Skiltet viser - ligesom vandet - mod Skt. Folmers kilde. Museet for Varde By og Omegn


Skt. Folmers kilde er stadig rindende. Museet for Varde By og Omegn

Intro

Skt. Folmers kilde ved Alslev blev i tidligere tider opsøgt af folk med lammelse, hudsygdomme og svage øjne, som ønskede at benytte sig af kildens helende egenskaber. Kilden er stadig rindende og markeret med et kors i landskabet.

Kilden

Skt. Folmers kilde er i dag markeret ved et stort kors opsat i 1959. Kilden er endnu rindende og vandet vælder op af et hul i jorden og løber ud i Alslev å. Kilden er som helligkilde sandsynligvis meget gammel, og efter kristendommen kom til landet opførtes et kapel og et kors til Sct. Folmer, som sandsynligvis var en lokal helgen.

I den lokale sognepræst Oluff Jørgenssen Ribers indberetning til Ole Worm fra 1638 står følgende om kilden: ”Offuer samme veld och kielde haffuer veret opsætt itt huus met en augudzbillede vdj, som mand haffuer kaldet Sanct Phalmer (eller Falmer) och et høytt kaars derhoss, som vdviiste steden och vejen dertill”. En bonde skal imidlertid senere have nedbrudt både hus og kors. At kilden tidligere, dvs. indtil reformationen i 1536, hvor den lutherske kirke tog afstand fra helgendyrkelse, blev søgt som helligkilde, fremgår igen af indberetningen fra 1638: ”Denne haffuer veret for en rum thid siden en helligdom, hvor mand for atskillige suigdom og gebreck haffuer tilsøgt”.

Kildens vanhelligelse

Skt. Folmers kilde var især søgt for lammelse, hudsygdomme og svage øjne. Ligesom der er et sagn knyttet til en nærliggende banke – ”æ Skol Bank”, der var fuldkommen gold, fordi en bonde væltede en stor gryde skoldhed suppe på marken, og som straf kunne der ikke vokse noget på marken. Kilden skal desuden være blevet vanhelliget, og derved have mistet sin undergørende kraft, fordi en skabet hest blev trukket gennem kilden. Der skal have været afholdt kildemarkeder i nærheden af kilden omkring d. 20. juli, dvs. Sct. Folmers navnedag.