Skt. Clara Kloster


Kælder under den gamle Bispegård


Detailscanning fra Braunius: Skt. Clara Kloster

Intro

Klaregade har navn efter Skt. Clara Kloster, der blev anlagt i begyndelsen af 1500-tallet. På denne adresse lå Skt. Clara Kloster.

Skt. Clara Kloster blev stiftet af kong Hans’ dronning Christine. Hun var meget troende og en selvstændig kvinde med ideer og initiativ. Blandt andet stiftede hun i 1519 sit eget clarisserkloster på sin gård i den nuværende Klaregade. Klostret blev indviet 21. september 1522.

Clarissernonner er den kvindelige udgave af franciskanermunkene. Klostret stod sandsynligvis klar, til at nonnerne kunne flytte ind, da dronningen døde i 1521. Men Skt. Clara Kloster fik kun en kort levetid. Ved reformationen i 1536 blev de katolske institutioner lukket, og deres ejendom blev inddraget af kongen. Klostret blev til bispebolig, og biskoppen bor endnu i dette område!

Dronning Christine gjorde Odense til dronninge-residens i 1504. Da flyttede hun ind på Næsbyhoved Slot. Inden havde hun oplevet – og overlevet – at være belejret på Stockholm Slot i omkring otte måneder og derefter at være svenskernes gidsel i 18 måneder.