Skovtofte Magdalenehjem


Skovtofte Magdalenehjem. Skovtofte er i dag et socialpædagogisk seminarium

Intro

I 1877 åbnede Indre Mission Magdalenehjemmet på Jagtvej i København. Ti år tidligere havde missionen taget de første initiativer til at hjælpe såkaldte ”faldne kvinder” ud af prostitution...

I 1877 åbnede Indre Mission Magdalenehjemmet på Jagtvej i København. Ti år tidligere havde missionen taget de første initiativer til at hjælpe såkaldte ”faldne kvinder” ud af prostitution. Gennem ”Foreningen til Ulykkelige Pigers Frelse” forsøgte Indre Mission at genopdrage kvinderne ved praktisk arbejde og familiepleje. Det projekt mislykkedes. Men en ny, ung forstanderinde Thora Esche vendte indsatsen til succes. Hun lagde vægt på, at kvinderne blev tilbudt et opholdssted og socialt fællesskab - et hjem. Med årene voksede behovet for større og bedre faciliteter, og i 1896 åbnede Skovtofte i Lyngby. Skovtofte er i dag et socialpædagogisk seminarium. ''Kvindekamp og kærlighed '' Thora Esche var en pæn, gudfrygtig pige fra et velstående, borgerlige hjem, der som 26-årig blev sat i spidsen for Magdalenehjemmet. I begyndelsen anede hun ikke, hvad hendes medsøstres – de prostitueredes - ”fald” egentlig bestod i. Det var kvinder, ”om hvem man ikke måtte spørge!” Med et enormt engagement sørgede hun for, at de prostituerede fik et hjem, indhold i tilværelsen og ikke følte sig som fanger spærret inde på en opdragelsesanstalt. Kvinderne skulle mødes med forstående kærlighed og behandles med respekt. Det var en kamp mod fordomme og foragt, mod de "dømmende selvretfærdige sind" - også inden for kirkelige kredse, som syntes, at den slags socialt hjælpearbejde var overflødigt.