Skovsgaard.


Skovsgård, hovedbygningen


Skovsgård Mølle, desværre i fremskredent forfald.


Skovsgård Bageri, nu Skovsgård Bagerimuseum.

Intro

Herregården, som forsvandt og genopstod. Et bageri, som blev museum, og en tilhørende hollandsk mølle.

Den oprindelige gård lå der, hvor Skovsgård Mølle i dag ligger. Gården tilhørte i middelalderen bl.a. adelsslægterne Basse og Lykke. Den jagtinteresserede Kong Frederik II erhvervede ved et mageskifte i 1581 gården med den tilhørende Snoge Vandmølle og 18 fæstegårde. Gården var senere i en periode i privat eje, men erhvervedes atter af kronen i 1670 og blev herefter fra 1717 en del af Antvorskov Ryttergods. Dette gods blev solgt på auktion i 1775, hvorved Skovsgård blev en del af den nyoprettede herregård Gyldenholm. I 1804 blev Skovsgård atter genoprettet som hovedgård og frasolgt. De sidste rester af den oprindelige gård blev nedbrudt i 1813 og den anselige hollandske mølle blev opført på stedet. Den nuværende hovedbygning blev opført i 1820. Til gården hører ca. 100 ha agerjord og ca. 46 ha skov. Der er ikke offentlig adgang.


I 1851 blev opført et bageri ved siden af hovedbygningen. I bygningen er indrettet et bagerimuseum, som i dag er en del af Sydvestsjællands Museum. Den fredede hollandske mølle, som er i meget dårlig stand, hører under museet.