Skovsgård


Herregården Skovsgård på Langeland


Herregården Skovsgård på Langeland


Litografi. Herregården Skovsgaard, Langeland.


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Skovsgård


Kapel ved hovedgården Skovsgård

Intro

Skovsgård er en mindre kystskovgård fra middelalderen. Den bevarede sin ringe størrelse helt frem til 1800-tallet, hvor der skete betydelige udvidelser af både ager- og skovarealet.