Skovsbo – herregården


Litografi. Herregården Skovsbo.


Udklip fra Illustreret Tidende. Herregården Skovsbo


Hovedgården Skovsbo (Rynkeby sogn).


Hovedgården Skovsbo (Rynkeby sogn). Hovedbygningen.


Forhenværende herregårdsmejeri på hovedgården Skovsbo (Rynkeby sogn).


Hovedgården Skovsbo (Rynkeby sogn). Staldbygningen.


Herregården Skovsbo mellem Langeskov og Kerteminde. Den trefløjede hovedbygning fra 1572-79 fra havesiden.

Intro

Skovsbo ved Rynkeby på Nordøstfyn er anlagt før 1400. Hvor meget før den er anlagt, vides ikke. Herregården er en enestegård beliggende nær landsbyen Rynkeby.