Skovrup Nørrevej 14 Skovrup


Skovrup Nørrevej 14

Intro

I foråret 1970 købte Ingrid og Hans Fink Petersen, Johannes Grau`s gård i Skovrup. Gården var på 31 hektar.

Graus Gård kan føres tilbage 1769 hor den er ejet af Jens Simonsen. Christian Eriksen solgte gården i 1901 til Johannes Grau. Fra 1921 til 1940 ses at være på gården ''Enevold Jessen Grau'' 09-03-1873 (+1944) gårdejer Jacobine Grau F. Anker 03-06-1872 (+1956) År: Johannes Grau(+1987) bliver i 1960 gift med Mette Sofie Krøyer f.01-02-1916(+1985) Agtrup skov Johannes Grau har gården fra 1943 til 1970 hvor han sælger til Hans Fink Petersen og de flytter ind i Kongensgade 43 i Christiansfeld.

Skovrup Nørrevej 14 I foråret 1970 købte Ingrid og Hans Fink Petersen Johannes Grau`s gård i Skovrup. Gården var på 31 hektar. De gik hele sommeren og lavede kostalden om til sostald. I 1980 blev der bygget en fedestald. Dengang var renten på 18 %. I 1997 blev der tillige bygget to lader. I december1999 fik vi en forfærdelig orkan, som ødelagde mange af gårdens bygninger. Fedestalden blev renoveret og samtidig blev der bygget en ny lade. Stuehuset fik nyt tag. I 1992 blev to naboejendomme, hvor jorden lå lige ind til vores, købt. Den ene ejendom blev imidlertid solgt fra i 1997. I 2001 blev der købt 23 hektar jord, som lå lige ind til gården. Nu var der i alt 75 hektar. I 2003 overtog Michael gården og har den fortsat. Vore forældre, Ingrid og Hans(+2019) flyttede til Eskærhøjvej i Haderslev, hvor de stadig