Skovridergården Hverringevej 316


Skovridergården set fra marken mod øst. 1983. Foto : Elværksassistent Richard Rasmussen Kerteminde. Neg. i Østfyns Museer


Skovridergården set fra havesiden. Foto Finn Grandt-Nielsen


Skovridergården 19xx. Papirkopi i Viby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Intro

Tidl. skovridergård under Hverringe, udflyttet 1878.

Lejebolig under Hverringe. Opført som bolig for en skovrider. Stuehus færdigt i maj 1879 (genbrugte materialer fra gårdens gamle forvalter- / forpagterbolig) med lade og stald fra hhv. 1880 og 1885 - noget af det yngste bindingsværk på egnen. Den første beboer var Hans Dreyer (1850-1905). En tid arbejderbolig med 2 lejligheder. Moderniseret ca. 1967 efter tegningeraf arkitekt Kjeld Iuel (Lundsgård) som bolig for (farbror) kammerherre, hofjægermester, løjtnant Knud Iuel (1897-1974) til Havnø. Senest istandsat 2011.