Skovlund Ostekar


Skovlund Ostekar i Skovlund midtby...


Ostekarrets bånd...


Skovlund Ostekar med Skovlund Brugsforening i baggrunden...

Intro

Ostekarret står på den gamle mejerigrund midt i Skovlund by. Mejeriet blev taget i brug i 1883 og nedlagt i 2001. Ostekarret er et minde om fordums virksomhed på pladsen. Det er udformet i bornholmsk granit og viser motiver fra egnen og mejeridrift.

''Pladsen'' Med gylden saks, borgerord og heltekvad blev den da - i sommeren 2002 værdigt viet til en ny æra - den gamle plads midt i Skovlund by, som i mere end 100 a°r har lagt ryg til opkomst af virksomheder med næringsvirke som ma°l til gavn for fordoms bondekultur og med andelside´en som grundlag for økonomisk vækst i hele sognet og rummende plads for fremstilling, handel, ha°ndværk og andet godtfolks virke. Her groede sammenhold pa° trods af forskellige holdninger og interesser. Her kunne man aflæse de materielle aktiviteters styrke og vægt.Det var i landsbyens midte det hele begyndte og udvikledes.

''Ostekarret'' '' '' Ole Flensted ønskede at føje en slutsten pa° værket,- et synligt minde om pladsens betydning i mere end hundrede forgangne a°r og en værdig hæder af de gamle hedebønder der i slutningen af 1800-tallet lagde grunden til den fremtid vi nu kender som fortid. En henvendelse til billed-kunstneren Bjarke Regn Svendsen, med gode ra°d om at finde en kunstner med de rigtige ideer til at forme og sætte en støtte, resulterede i at Billedhuggeren Laila Westergaard, København kom pa° opgaven. Resultatet ses nu pa° den gamle plads. Et ostekar i granit, hvor motiver fra egn og mejeridrift i sagn og myter, om fortid og nutid, dagligt virke og tidens gang mesterligt og tydeligt er mejslet i den bornholmske granit. I karrets hulning ser man en bevægelig vandkunst, som symboliser vallens overflade som den fordoms boblede under ostefremstillingen.

''Publiceret''

''Kunstneren'' Samarbejdet mellem billedhuggeren Laila Westergaard og fabrikant Ole Flensted om ide og udførelse af en granitskulptur til pladsen i Skovlund udviklede samtaler og tanker, hvor ogsa° Skovlund Sognearkiv blev inddraget for om muligt at kunne levere historie, billeder og andet materiale med forbindelse til pladsen og det gamle mejeri. Det har været en god oplevelse at kunne følge arbejdet mens det stod pa° og samarbejdet med Laila Westergaard har været ba°de medrivende og positiv. Laila Westergaard er født i Lemvig i 1964 som tredje generation af en kendt billedhugger-familie.Hun er uddannet pa° Det Jydske Kunstakadami i a°rene 1985-89 og pa° Guzel Sanatlar Fakultesi, Istanbul 1989-90. Laila Westergaard har gennem de sidste 10-12 a°r udstillet pa° en snes af de mest anerkendte udstillinger i Danmark, Sverige og Tyrkiet og en række skulpturer pryder mange uddannelses-steder, ra°dhuse, institutioner og kirker. Bl.a. kan man se Laila Westergaards udførelse af døbe-fonden i Gullesturp kirke (1998) og Bredballe kirke(2000). Som et yderligere udtryk for Laila Westergaards anerkendte kunstkvalitet kan nævnes at hun har modtaget en række legater fra sa°vel private som Kulturministeriets fonde til studier og udstillings-virksomhed. Med ostekarret er der føjet endnu en perle til rækken af fine værker under Laila Westergaards mejsel.

''Giveren'' Ole Flensted - der er født i 1939 - kom sidst i tresserne til Skovlund med en skrællekniv i ha°nden. Iført hvid kittel og med hovedet fyldt af gode ideer for de næste 200 a°rs udvikling gik han i gang med at opdyrke sit kartoffel-imperium, hvortil der senere er kommet en lang række grøntsags-ingredienser som grundlag for en virksomhed i rivende udvikling, med mange medarbejdere og arkitektonisk flotte fabriksanlæg beliggende i velholdte, parkagtige omra°der som pryder byen og egnen omkring Skovlund. Københavneren, Ole Flensted besidder større lokalpatriotisme end nogen ”indfødt” og har sa°ledes set det som en forpligtelse at skabe udvikling og trivsel pa° egnen, hvor de fleste hjem har tilknytning til virksomheden. Som formand for Skovlund Invest A/S har han været dynamo i en kraftig indsats for boligsanering, byggeri, rejsning af industrihuse og byens Børnehus. Han overtog og renoverede for a°r tilbage Skovlund Kro og overdrog den igen til privat drift og sikrede derved fortsat sognet et samlingssted. Han har skabt sognets oase: Byparken med legeplads, mødested, kroketbaner og stianlæg og har gennem a°rene afset store beløb til byens forskønnelse og fremme af egnens erhvervs- idræts- og kulturliv. Sporene har eftertrykkeligt og dygtigt sat Skovlund pa° landkortet. Senest er det sa° blevet til anlæg af Skovlund bymidte, hvor kronen pa° værket udgøres af den unike skulptur: Ostekarret ,- igen en donation der ma° aftvinge respekt, beundring og taknemlighed.