Skovløberhuset


Skovløberhuset i Marielund

Intro

I forbindelse med anlæggelsen af Troldhedebanen i 1917 mellem Kolding og Troldhede, fik Kolding Kommune den idé at oprette et trinbræt i den del af skoven, der hedder Komarksbuskene. På den måde kunne byens borgere komme ud i den friske natur.

Et år efter anlæggelsen af Troldhedebanen blev det besluttet opføre et hus til skovløberen, og huset skulle placeres ved det nyanlagte trinbræt. Det hus man valgte at opføre, var på ingen måde et nyt hus. Det var oprindeligt rejst i Øster Starup i starten af 1870erne, som en del af en lille husmandskoloni. Nu viste det sig imidlertid hurtigt, at bønderne havde umådeligt svært ved at komme af med mælken, idet andelsmejeriet lå langt fra kolonien. Kolonien blev derfor nedlagt, husene nedbrudt, og ét af dem, blev fundet egnet til skovløberhus. Udover at holde styr på skoven, skulle skovløberen, A. Lauridsen, stå for servering af varme drikke. Folk steg jo godt nok af for at nyde naturen, men mon ikke også de kunne lokkes til at nyde en kop varm kaffe samtidig? Det kunne de, og inden længe kom huset udover at fungere som bolig for skovløberen og hans familie, også til at virke som udflugtsmål for natur/kaffeelskende borgere. Og dem var der mange af.


Der blev tilknyttet mange traditioner til Skovløberhuset i de følgende årtier. Kaffe serveret pinsemorgen er den af traditionerne, der endnu i dag holdes i hævd, nu er det dog ikke længere skovløberen og hans hustru, der skænker den varme drik, for husets funktion som skovløberbolig ophørte i 1968 i forbindelse med lukningen af Troldhedebanen. Enten tager man kaffen med selv, eller også kan man købe den, Lions Club serverer. Siden lukningen af Troldhedebanen i 1968 har huset levet en omtumlet tilværelse. Først forsøgte familiemedlemmer til den første skovløber, A. Lauridsen, at drive stedet videre indtil 1971, dernæst var der frokoststue for skovarbejdere indtil det i 1976 blev naturskole. I 1981 forsøgte Motel Tre Roser sammen med turistbureauet at genåbne skovløberhuset, hvilket ikke blev nogen succes. Endelig i 1993 blev der indrettet naturbørnehave/skole i huset.