Skovlænge kirke


Skovlænge kirkegård


Skovlænge kirkegård


Skovlænge kirkegård


Skovlænge kirke


Skovlænge kirke


Skovlænge kirke


Skovlænge kirke


Skovlænge kirke indgang fra syd


Skovlænge kirke set fra øst


Skovlænge kirke


Skovlænge kirkes kapel, tegnet af arkitekt Ejnar Ørnsholt, Nakskov


Udsmykning over døren i kapellet

Intro

Kirke fra 1200-tallet med senromansk kor og skib samt gotisk våbenhus. Kirken er opført i tegl men er hvidmalet med rødt tegltag.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Skovl%E6nge%20(722) Registrerede gravminder på Skovlænge kirkegård]