Skovfogedhuset Romsø


Skovfogedhuset Romsø. Foto Finn Grandt-Nielsen.


Skovfogedhuset Romsø. Høstarbejde omkr. 1940-50. Ukendt årstal


Skovfogedhuset Romsø. Husets sydfacade. Foto : Museumsinspektør Holger Rasmussen, Odense Bys Museer.

Intro

Hus under Hverringe. Tidl. skovfogedbolig. Nu feriebolig.

Stedet omtales i et fæstebrev fra 1830 som det af ny sidst opbyggede hus, et stuehus på 12 fag og en lille ladebygning på 5 fag. Skovfogedhus fra o. 1850. Romsøs nyere anløbsbro ligger tæt ved. Skovfogeden var også båd- og postfører; skovfogedkonen sørgede godt for turisterne.