Skovbyvej 50, Brunhøj


Brunhøj, Skovbyvej 50 ca. 2001


Brunhøj, Skovbyvej 50, ca 2001

Intro

Matrikel nr. 12a. Adresse: Skovbyvej 50. Gården er opstået ved delingaf og sammenlægning med andre ejendomme.

Gården er opstået som en del af gård nr. 7, måske også tidligere gård nr. 4, og den stammer
nok fra tiden lige efter 1864. Et par unge mennesker fra syd for Kongeåen var kommet hertil og har vel købt parcellen af Ebbe Olesen. Det var Hans Nikolai Johansen, født 1839, og Johanne Cathrine Damgård, født 1843. De har fået bygget gård og bliver på stedet til ca. 1882, samtidig med at deres ældste søn, Jeppe Michael Joh ansen, født 11. dec. 1867 skal til at gå til præst. Han kom over til
noget familie, der var ansat på Fuglekærgård (fattiggården). Da Brunhøj blev ombygget, så
stuehuset blev til svinestald, sagde han senere: "A æ fød' i æ swinstald å komformie'red o æ
fattegor’-”. De nye ejere af Brunhøj var Peder Pedersen Bjerre, født 16. maj 1849 på gård nr. 5, og
hans kone Ane Ladegård Hansen, født 1859 i Smidstrup. De havde gården til 1898, da de
solgte til Johan Bertelsen Hansen, født 5.1.1871, der 24.11. samme år havde giftet sig med Marie Dorthea Anthonisen, født 26.5.1871. De blev der dog kun få år, og kort efter århundredskiftet solgte de til ovennævnte Jeppe Michael Johansen, der ønskede at bo i sit fødehjem. Han havde 20.4.1890 giftet sig i Gårslev kirke med Bodil Marie, født 23.11.1859, og sammen drev de landbrug med
kvægavl på de ca. 75 td. land. Datteren Barbara Johansen giftede sig 1923 med Peder Madsen Pedersen. Han var født 1894 og havde været fodermester på Tidsvilde 1913 -16, hvorefter han var soldat i 2 år. Så kom han til Brunhøj, hvor der gik 5 år, før han giftede sig med datteren.

De unge forpagtede gården med det samme, og de overtog den i 1930. Hendes fader døde
1933 og moderen 1939.- Barbara døde i 1953, og P. M. Pedersen solgte da gården til sin svigersøn Carl Ludvig Pabst, som 1962 solgte til Th. Bang-Hansen fra Håstrup. Han solgte imidlertid straks til Johannes Lind, der i forvejen havde nabogården Andkærgård. I 1970 købte Frode Søndergård begge gårdene, og i 1986 solgte han Brunhøj til Carl Edv. Ejby Hansen fra Hvilsbjerggård. Han beholdt de
ca. 62 td. land uden dyr og udlejede husene i nogle år, og ca. 1992 solgte han bygningerne
til tømrersvend Hans Jørgen Pedersen, som påbegyndte reparation mange steder i huset, men ikke fik det gjort færdigt nogen steder. Det så i det hele taget temmelig forfaldent ud, og man kunne knap kigge ud ad vinduerne for ukrudt og forvoksede planter og buske, da han i 1998 solgte stedet til skoleinspektør (i Vejle) Frank Jensen, født 31.5.1951, gift 23.11.1985 med bibliotekar (i Fredericia) Mai-Britt Jensen, født 27.9.1956. De kom hertil fra Jyderup, hvor han havde været leder på en ungdomsskole. Eftersom han havde været inden for ungdomsskolen næsten hele sit liv, besluttede han at flytte til noget andet, og både han og hustruen havde fået arbejde, da de købte
stedet her, som de dels syntes var meget centralt beliggende, dels at deres to store piger,
som var meget interesserede i heste, skulle have et sted, hvor hestene kunne være, og endelig er det det højeste punkt i hele egnen (højere end Munkebjerg) og giver vid udsigt ud over fjorden, Brejning kirke, Børkop by, Fredericia og meget mere. Begge er desuden firluftsmennesker, og bl.a. er det det almindeligste, at Frank Jensen kører til sit arbejde pr. cykel.
De købte altså gården for 1,1 mio. kroner i 1998. Der var ca. 3 td. land jord, og foruden
stuehuset var der endnu en bolig, nemlig et aftægtshus (Skovbyvej 48) bygget engang i 1930-erne. Her boede de ret interimistisk det første år, mens de fik stuehuset lavet i orden.
Nu er denne bolig udlejet.

Fra Preben Mikkelsen: Gauerslund II, 2005