Skovby Nygaard

Intro

En af de største gårde i Skovby var Skovby Nygaard, og den lå oprindeligt inde i byen, men omkring 1845 blev gården udflyttet. Enken Kirstine Thomsen overtog gården I 1930, og sideløbende med landbrugsdriften gav hun husly til ældre fra Skovby og omegn...

En af de største gårde i Skovby var Skovby Nygaard, og den lå oprindeligt inde i byen, men omkring 1845 blev gården udflyttet. Enken Kirstine Thomsen overtog gården I 1930, og sideløbende med landbrugsdriften gav hun husly til ældre fra Skovby og omegn. Til gengæld hjalp beboerne med det daglige arbejde i huset og i den store have. Enken solgte gården, men fortsatte med at give tag over hovedet til 8 beboere nord for Smedeskovvej i et hus, som fik navnet ’Smedeskov Hvilehjem’. Jorden blev med tiden udstykket til bebyggelse, og siden 2011 er der bygget 300 boliger i området. Skanderborg Museum har gravet i her siden 2012, og har opdaget spor af byggeri fra tiden mellem år 500 f.Kr. og vikingetiden.