Skomagersvendebroderskabets Stiftelse, Istedgade 31 og Gasværksvej 25-27


Skomagersvendebroderskabets Stiftelse, Istedgade. Skomagersvendebroderskabets Stiftelse på hjørnet af Istedgade og Gasværksvej

Intro

Skomagerstiftelsen er en af de første bygninger, der blev opført syd for Vesterbrogade efter tilbagerykningen af demarkationslinjen i 1852. Den blev opført af Skomagerlauget i 1858 som et socialt boligbyggeri for laugets medlemmer...

Skomagerstiftelsen er en af de første bygninger, der blev opført syd for Vesterbrogade efter tilbagerykningen af demarkationslinjen i 1852. Den blev opført af Skomagerlauget i 1858 som et socialt boligbyggeri for laugets medlemmer. Laugene opførte stiftelser med friboliger til pensionerede håndværkere og deres enker, der boede gratis. I skomagerstiftelsen var der plads til 31 familier i små etværelses korridorlejligheder. Bygningen er tegnet af arkitekten Carl F. Rasmussen og blev fredet i 1992. Den er i dag totalrenoveret med 11 fuldt moderniserede lejligheder i forskellige størrelser. Korridorwn med den lange fordelingsgang til lejlighederne er bevaret. ''"Jævn den med jorden"'' I 1953 solgte Skomagerlauget Skomagerstiftelsen, og bygningen herfra en omtumlet tilværelse med forskellige ejere og langsom forfald. I 1970´erne blev den en overgang besat af slumstormerne, og i 1990 var lejlighederne i så dårlig stand, at bygningen blev erklæret uegnet som bolig. I forbindelse med byfornyelsen på Vesterbro overtog Københavns Kommune Skomagerstiftelsen. Herefter udspandt der sig en heftig, lokalpolitisk diskussion med voldsomme lokale protester fra vesterbroerne, fordi bygningen undervejs var alvorlig truet af nedrivning. Selv efter fredningen i 1992 fortsatte diskussionen, da en konservativ lokalpolitiker i 1993 forslog, at man ophævede fredningen og jævnede hele Gasværksvej fra Istedgade til Halmtorvet med jorden.