Skomager Dall


Skomager Rasmus Dall ses her foran huset sammen med sine kone Marie og formentlig sønnen Ole.

Intro

I 1899 købte skomager Rasmus Dall en byggegrund, Vesterløkke 18, i Sdr. Bjert, for at starte egen forretning. Efter sigende var han så god til sit fag, at kunder kom langvejs fra, sågar helt fra København. Men skomageren forlod sin læst og blev frugtavler.

I 1899 købte skomager Rasmus Dall en byggegrund, Vesterløkke 18 i Sdr. Bjert, byggede hus og startede egen forretning. Efter sigende var han så god til sit fag, at kunder kom langvejs fra, sågar helt fra København, for at få repareret galocher. Skomageren ses her foran huset sammen med sine kone Marie og formentlig sønnen Ole. Da grunden var stor, og fritidsarbejdet i haven interesserede ham mere end arbejdet ved læsten, plantede han i løbet af få år haven til med frugttræer og buske, som snart viste deres rentabilitet. Og så gik udviklingen stærkt. Allerede i 1906 købte Rasmus Dall 10 tdr. land mere, og i 1909 afviklede han skomageriet og blev fuldtids frugtavler.