Skoleplantagen i Lifstrup


Ølufvad Skole ca. 1910. Lærer Eriksen er manden med skæg midt i billedet. Det var i Eriksens tid, at elever fra Ølufvad Skole plantede skoleplantagen.

Intro

Matr. 14b Lifstrup, Vester Nebel Sogn i Esbjerg Kommune. Skoleplantagen var en lille plantage i Lifstrup, som blev tilplantet af skoleelever fra Ølufvad skole 1911 - ca. 1915. Den var på ca. 10 tdr. l.. I dag er kun en lille rest tilbage.

Arealet, hvor skoleplantagen blev plantet, var egentlig en lang hedestrimmel på 10 tdr. l. kaldet Lillieholm hede. Hedeparcellen var en del af udstykningen af Enggård i Lifstrup 1814 og skiftede ejere flere gange. På et tidspunkt før 1840 byggede en fattig familie et lille husmandssted på heden, helt nede ved skellet mod Grimstrup Sogn. Heden blev lejet af dem.

I 1840 blev husmandsstedet og Lillieholm hede opkøbt af Fattigkommissionen for Bryndum og Vester Nebel, som anvendte stedet til fattighus fra det tidspunkt. Stedet fungerede som fattighus frem til 1862, hvor Raunsø Fattiggård blev grundlagt til afløsning af de små fattighuse i Bryndum, Vester Nebel, Grimstrup og Vr. Nykirke Sogne.
Sognekommunen ejede dog fortsat huset og Lillieholm hede. Stedet blev udlejet til fattige husmænd. Omkring århundredskiftet stod stedet tomt. 1900 ville sognerådet sælge stedet til Ane Christensen fra Årre for 450 kr. Handlen gik dog i vasken, og i 1901 blev husmandsstedet udlejet til enkefru Trine Frausing for kort tid.

10/1 1911 besluttedes at nedrive huset, og at hedelodden skulle tilplantes over 3-4 år. Tilplantningen skete af skoleelever fra Ølufvad Skole, derfor navnet Skoleplantagen. I 1955 solgte Vester Nebel Sognekommune skoleplantagen til Morten Terkelsen, Højgård. Siden er en del af plantagen blev ryddet, men der eksisterer stadig rester af den.

2009 Yderligere oplysninger Vester Nebel sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991