Skolen ved Milestedet - sikringsrum
Intro

Skolen ved Milestedet er fra 1950'erne. Under Den Kolde Krig var dele af kælderen under Skolen ved Milestedet udlagt som sikringsrum til 699 personer. Et sikringsrum var et kælderrum, der med kort varsel kunne indrettes som beskyttelserum, hvor lærere og elever kunne søge dækning.

Under Den Kolde Krig var dele af kælderen under skolen ved Milestedet udlagt som sikringsrum. Et sikringsrum var et kælderrum, der med kort varsel kunne indrettes som beskyttelserum, hvor skolens lærere og elever eller midlertidigt indkvarterede flygtninge kunne søge dækning under et luftangreb. I 1950 blev det lovpligtigt at indrette sikringsrum i kældrene under alle nye offentlige bygninger over en vis størrelse. Loven gjaldt også nye private og almennyttige boligbyggerier, hvis de havde flere end to private hustande, og erhvervsbygninger, hvis der var flere end 25 ansatte. I sikringsrummene skulle der bl.a være to kubikmeter luft til hver person, samt ét tørkloset pr. 25 personer. I sikringsrummene under Skolen ved Milestedet var der plads til sammenlagt 699 personer. ''Efter Den Kolde Krig'' Skolen ved Milestedet blev nedlagt som folkeskole i begyndelsen af 1990'erne. I dag er der ungdomsskole i bygningen