Skjoldsgade


Skjoldsgade, 2008. Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Gaden har navn efter den danske sagnkonge kong Skjold.

Om kong Skjold fortæller et gammelt kvad, at danerne engang var i kongetrang, og at der derfor var ufred i landet. Da kom der et skib sejlende uden mandskab. Ved masten lå en lille hjælpeløs dreng med hovedet hvilende på et kornneg. Der vajede en gylden fane over ham, og guld og sølv lå ved hans side.

Kvadet fortæller, at drengen var sendt af guderne. Han blev gjort til konge, og herefter var der atter fred og orden i landet. Fra ham nedstammerl kongeslægten Skjoldungerne.

Gaden er navngivet i 1954.