Skjoldbjerg kirke


Skjoldbjerg kirke

Intro

Skjoldbjerg kirke blev opført som filialkirke til Vorbasse kirke i 1919-21 efter tegninger af arkitekt Harald Lønborg-Jensen. Kirken er holdt i en rustik stil, således at den blev en rigtig "hedekirke".

Opførelsen
Filialkirken i Skjoldbjerg er opført 1919-21, efter tegninger af arkitekt Harald Lønborg-Jensen. Kirken består af apsis, kor, skib, tårn og våbenhus i pudsede kampesten. Tårnet er udstyret med en særegen kuppel, lig dem man finder på Tveje Merløse kirkes tvillingetårne. Skjoldbjerg kirkes udformning er i det hele taget stærkt inspireret af Tveje Merløse kirke (Holbæk sogn) og Veng kirke (Århus sogn).
Kirkens arkitektoniske fremtræden kan sammenlignes med Harald Lønborg-Jensens tidligere småkirker i Skovlund og Stenderup.

Kuplen
Skjoldbjerg kirkes kuppel er noget speciel i sin let buttede form. Den skulle efter arkitektens hensigt give kirken et mere robust udseende. Kuplen fremstod oprindeligt i pudsede kampesten, som resten af kirken, men ved en restaurering i 1971 blev kuplens belægning erstattet af bly. Denne restaurering rettede også op på kuplens let trykkede form, som den havde erhvervet efter en reparation efter et lynnedslag i 1946.

kirken indvendigt
Kirken har et gråmalet plankeloft i kor og skib, og gulvbelægningen består af røde sildebensmurede teglsten. Gulvbelægningen er udskiftet i 1971 på grund af slid.
Inventaret er tegnet af Lønborg-Jensen selv i nyromanske og renæssanceprægede former.
som en lille kuriosite, kan det nævnes at Billund Museum er i besiddelse af en såkaldt "klingpung" fra kirken (inventarnummer 1X672). En klingpung er en lille læderpung vedhæftet en klokke, placeret for enden af en lang stok, brugt ved indsamling i kirken.