Skjern vindmølle


Skjern vindmølle 2017


Skjern vindmølle 2017


Skjern vindmølle 1940'erne


Skjern vindmølle 1956


Skjern vindmølle 1980'erne

Intro

Skjern vindmølle og jernbanestationen bliver i 1882, Skjerns centrum i stationsbyen. Møllen blev igennem tiden brugt til at male korn, men under 1. verdenskrig blev den brugt til at sørge for el til hele byen.

Skjern vindmølle blev i 1872 bygget, men det varede lidt før det blev til Skjern vindmølle. Møllen blev bygget i Albæk, så de skulle jo lige have den fragtet til skjern, og grunden til at de gjorde det var at, jernbanen i 1875 blev bygget og det tiltrak en del folk, og en af dem der hurtigt så det var møller P.C. Jensen, så han fik derfor flyttet møllen til Skjern, og den for derefter navnet Skjern vindmølle. Møllen blev som sagt opført overfor jernbanestationen.

Der var i starten et forbud mod at bygge høje bygninger omkring Skjern vindmølle, det var det fordi møllen skulle bruge vind så den kunne dreje rundt. Det varede kun 2 år før den nye møller, Jens Pedersen, fik en dampmaskine, og i 1913 fik Skjern vindmølle altså en dieselmoter.

Det varede ikke længe før forbuddet om at bygge høje bygninger blev ophævet, vindmøllen havde i forvejen store problemer med at få vind nok. Under 1. Verdenskrig blev der brug for at møllen kunne producere strøm, og den flyttet til et mindre bebygget sted, altså der hvor den ligger nu, på Marupvej, og her kunne møllen forsyne byen med el.

En ung møller overtager Skjern Vindmølle i 1924. Han finder hurtigt ud af at han kan skabe sig en god forretning ved at male dyrefoder. Især hans ”kyllinge-blanding” bliver rigtig hurtigt populær. Bønderne på egnen havde en aftale med mælkekusken om at når han kom ud med mælk til bønderne tog han deres korn med retur til mølleren. Når han så skulle ud med mælk igen havde han så mel med tilbage. Så skulle bønderne nemlig kun ind til møllen på betalingsdage. På betalingsdagene kunne der sagtens være 15-20 bønder som sad sammen og drak kaffe og udvekslede de seneste nyheder med hinanden.

''Publiceret''